HURRY UP TO AVAIL COMPLIMENTARY REGISTRATION I LIMITED SEATS AVAILABLE I REGISTRATIONS ARE ON FIRST COME FIRST SERVE BASIS
 
Faculty

A. Muruganathan

Ajit Thachil

Aparna Jaswal

Azfar Zaman

Bharat Rawat

C S Galundia

C Venkat S Ram

Dhanraj Jangid

Digambar Naik

G Vijayaraghavan

H K Chopra

J C Mohan

J P S Sawhney

K K Aggarwal

Nitin Burkule

OP Yadava

P Krishnam Raju

Peeyush Jain

R J Manjuran

Rahul Mehrotra

S K Parashar

S N Narasingan

S T Yavagal

Sameer Shrivastava

Satish C Govind

Satyavan Sharma

Shantanu Sengupta

Sharad Tandon

Srikanth Sola

Sundeep Mishra

Vanita Arora

Vinod Sharma
 
 
 

Flag Counter
 
Powered By Alpcord Network